კახური ღვინო ღვინის საერთაშორისო აპლიკაციებში – პროექტი ,,ვახვინო” კახეთიდან იწყება