ლიქიორი (ლიქიორები) ლიქიორები სიმაგრის მიხედვით

ლიქიორი (ლიქიორები)  – იყოფა:
— მაგარი (სპირტის შემცველობა 43°-56°, შაქარი – 30%-60%) და
— დესერტის (სპირტის შემცველობა 20°-36°, შაქარი – 15%-30%, ზოგჯერ 60%-მდე).