მეღვინეობა აჭარაში

მეღვინეობა აჭარაში

ამონარიდი: შალვა ავალიანი. ღვინის ტექნოლოგია. მესამე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა.

დაბლარის  95%  აქაც  ცოლიკოურს  უჭირავს,  მაგრამ  ქედისა  და     ხულოს  რაიონებში მას  აქტიური  ტემპერატურის  ჯამი  არ  ყოფნის.
ამდენად  ის  აქ  კარგად  გრძნობს  თავს. მას    ადგილობრივი    ჯიში    საწური    ჯობნის.
კურორტებთან    ახლოს    უნდა    გაშენდეს აბორიგენული  საჭმელი  ყურძენი  კლარჯული.

მეღვინეობა აჭარაში