ბიზნეს- გეგმების მომზადება

1

შპს რეესტრ-ცენტრი 593 26 21 20

❖ მიწის აზომვა
❖ მიწების დაკანონება-ლეგალიზაცია
❖ მიწის სტატუსის შეცვლა
❖ ბიზნეს-გეგმების მომზადება მიწის სტატუსის შესაცვლელად
❖ საგრანტო , საინვესტიციო , საკრედიტო , ლიზინგის ბიზნეს გეგმების მომზადება
❖ არქიტექტურა
❖ შიდა ნახაზები
❖ იურიდიული მომსახურება
❖ ადვოკატურა
❖ აუდიტი

#რეესტრცენტრი #მიწისაზომვა #მიწისდაკანონება #ლეგალიზაცია #მიწისსტატუსისშეცვლა #ბიზნესგეგმებისმომზადება #არქიტექტურა #შიდანახაზები #იურიდიულიმომსახურება #ადვოკატურა #აუდიტი

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ynjK4847tpAWa5wmhaYkCWwvy49zHJPtU9BJ1ARwsQbwcGn9SbLFuGZQAwCUVvmPl&id=100089784691671&__cft__[0]=AZVzKODvKELwSCTHl9fC34b4pG7IkmGvkvXPEwEydEwUuVXTykI8VayQt1M3rP_3d0t1o5pWqxxO7dbJxY5X2s-utjQ5uv8hqV_qwGKSYUNmAjsKXgWuN6k5jaQEX3vQdxo&__tn__=%2CO%2CP-R

2

❖ სამტრედიის და სხვა, ქუთაისის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიების პერსპექტივები დიდია .
❖ ამჟამად , ქუთაისის აეროპორტის ნიშა დაბალბიუჯეტიანი კომპანიების მოზიდვაა. თუმცა , თანდათან იმატებს მაღალბიუჯეტიანი მგზავრების რაოდენობა.
❖ აეროპორტი წყალტუბოსთან ახლოს მდებარეობს. ეს მხარე უახლოეს 5 წელიწადში სპა რეზორტებს, რესტორნებს, კაზინოებს, სასტუმროებს გააერთიანებს.
❖ მგზავრთა მასას მომსახურება ჭირდება. დიდი აეროპორტების ირგვლივ ამისათვის მთელი ინფრასტრუქტურა იქმნება. იგი მოიცავს არა მარტო სასტუმროებს.
❖ ჩვენი ბიზნეს-გეგმები ორიენტირებულია ამგვარ მიდგომაზე.
❖ 577 235 400 , Caumednet@gmail.com

#ბიზნესგეგმებისამტრედიისათვის #სამტრედია #ბიზნესგეგმები
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid04EuRWSQZai8rnm2VSPwkrDnEwcbbpMfacnpGnTo6o43CbJunJSUUZJW1HcLbw8EGl&id=100087997036551&__cft__[0]=AZV-KhIkSdzTQQYawPqw71mJX0-tN6TgX94iZu8PAhpuplWlIyV0JofHoanDc7AJ5NJ3_f8_VneMi_Pvfbh9PiRFWIazmOWje0n0YEjlXS4SnckrWTbo8aEGaNMHSXvhq2Q&__tn__=%2CO%2CP-R

3

შპს რეესტრ-ცენტრი 593 26 21 20
❖ მიწის აზომვა
❖ მიწების დაკანონება-ლეგალიზაცია
❖ მიწის სტატუსის შეცვლა
❖ ბიზნეს-გეგმების მომზადება მიწის სტატუსის შესაცვლელად
❖ საგრანტო , საინვესტიციო , საკრედიტო , ლიზინგის ბიზნეს გეგმების მომზადება
❖ არქიტექტურა
❖ შიდა ნახაზები
❖ იურიდიული მომსახურება
❖ ადვოკატურა
❖ აუდიტი

#რეესტრცენტრი #მიწისაზომვა #მიწისდაკანონება #ლეგალიზაცია #მიწისსტატუსისშეცვლა #ბიზნესგეგმებისმომზადება #არქიტექტურა #შიდანახაზები #იურიდიულიმომსახურება #ადვოკატურა #აუდიტი

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PBTCcxQLmUkGxrZm5obNXTV4ACnrBBKr26pkVdLdhwKWUzJfCxtZC25rEBdg1uPKl&id=100057038307054&__cft__[0]=AZUlIXrmA6ptAIHS_zDWZQM-nyenGYa7WQIg-jPT9_ZHWhISTMcCE1g6aqCerXzxLnjLRBbt7PY5MDFzCtZ4bxdIP2-Zb6aFhWyBoALryPy3FP4RLNZqv3KPfzjicC3KjgQ&__tn__=%2CO%2CP-R