საბერძნეთის მეღვინეობა

მევენახეობა მეღვინეობა საბერძნეთში

ვენახების სტრუქტურა საბერძნეთში 

საბერძნეთში 400 000-ზე მეტი ვენახის  მეურნეობაა , ძირითადად მცირე (0,1-დან 2,9 ჰექტარამდე),რომელშიც კონცენტრირებულია ვენახების მთლიანი ფართობის 88%;
ასევე არის უფრო დიდი მეურნეობებიც(12 ჰექტარამდე).
ვენახების ფართის სიმცირე და ციცაბო ფერდობებზე განლაგება (60%-ზე მეტი) ხელს უშლის მექანიზაციისა და გაშენების თანამედროვე ტექნოლოგიური მეთოდების ფართო გამოყენებას.
მცირე მეურნეობებში ბუჩქები კულტივირებულია შპალერების გარეშე, დაბალი და საშუალო შტამბების მცირე და საშუალო ჭიქის ფორმის ფორმებზე. ეს რაა?
მსხვილ მეურნეობებში გამოიყენება შპალერები;
ბუჩქის ფორმა-ორმხრიანი კორდონია.
ფერდობებზე ტერასები აღჭურვილია ქვისგან აშენებული ტერასებით  და ტუფით დაფარული მიწის ფერდობებით კედლების გარეშე.
ზოგიერთი მსხვილი მეურნეობა იყენებს წვეთოვან სარწყავ სისტემებს.
ვენახები ა სეტვისაგან დაუფარავია.

ჯიშების განაწილება საბერძნეთის მეურნეობებში 

ყურძნის პლანტაციების სტრუქტურა: 105 ათასი ჰექტარი უკავია საღვინე ჯიშებს, 20 ათასი ჰა-სუფრის ჯიშებს,65 ათასი ჰა უჭირავს ჯიშებს ქიშმიშის  წარმოებისთვის;
დაახლოებით 10 ათასი ჰექტარი უნაყოფოა.
დაგეგმილია საღვინე ყურძნის პლანტაციების ფართობების შემცირების და სუფრისა და ქიშმიშის ჯიშებით დაკავებული ფართობების გაზრდის ტენდენცია.!

მევენახეობა - მეღვინეობა საბერძნეთში

ყურძნის ძირითადი ჯიშები საბერძნეთში

საბერძნეთში 250 ჯიშია გაშენებული, მ.შ. 30 სუფრის.

მათგან ძირითადებია: საღვინე- მავროდაფნი , ლიატიკო  ,აგიორგიტიკო,ასირტიკო,აიდანი,მანდილარია,რომ-ბოლა, კრასატო,სტავროტო,მასხოფილერო,კოციფალი,ვილანა,როდიტისი,დემბინა,ლემნიო ნაუსისი, სავვატიანო, კაბერნე-სოვინიონი, კაბერნე-ფრანკი,გრენაში,მერლო,კარინიანი;
სუფრის-რაზაკი,ალექსანდრიის მუსკატი,ჰამბურგის მუსკატი,ფოკიანო,სიდერიტისი,კარდინალი,იტალია,კოლოკიტასი,აიტონიჩია; კიშმიშის-კორინკა, სულთანინა.

ქვეყნის ყველა ვენახი იყოფა 2 კატეგორიად:,,კრუ” (რთველი) ვენახები,რომლის მოსავლიდან წარმოშობის მიხედვით 23 სახეობის ღვინო იწარმოება და ვენახები,რომელთა პროდუქციიდანაც ორდინალური ღვინოები მიიღება.

საბერძნეთის ადგილი მსოფლიოს ღვინის წარმოებაში

საბერძნეთი ღვინის წარმოებაში მსოფლიოში მე-12 ადგილზეა.საბერძნეთში მეღვინეობის მრეწველობა ამუშავებს კულტივირებული საღვინე ჯიშის ყურძნის დაახლოებით 50%-ს,დანარჩენი მიდის სახლის მეღვინეობაზე.
ქვეყანაში მეღვინეობის  53 კოოპერატიული ქარხანაა,ხოლო 239 კერძო. ბერძნული ღვინის პროდუქცია ძალიან მრავალფეროვანია: მშრალი,ნატურალური,ტკბილი,გამაგრებული,ლიქიორი,არომატიზებული,ცქრიალა,გაზიანი ღვინოები,კონიაკის ტიპის სასმელები, არომატიზებული არაყები და ა.შ. ბერძნული მეღვინეობის მთავარი მახასიათებელია -წარმოების მოცულობის სტაბილურობა.
მეღვინეობის ქარხნები ძირითადად მდებარეობს ცენტრალურ საბერძნეთში (კუნძულ ევბეასთან),პელოპონესსა და კუნძულ კრეტაზე.
ცქრიალა ღვინოების წარმოების ძირითადი ცენტრებია : ათენი, როდოსი, პატრა, ამინდეოსი;
კონიაკი-ათენი და პატრა.

მეღვინეობაში ავტომატიზაციამ ფართო გამოყენება ჰპოვა ყურძნის გადამუშავების,ჩამოსხმის,გაფორმების და ღვინის ტრანსპორტირების ეტაპზე.წარმოების პროცესების მექანიზაციის მაღალ დონეს ადგილი აქვს მსხვილ თანამედროვე მეღვინეობის ქარხნებში,განსხვავებით დაბალი სიმძლავრის ქარხნებისგან,რომლებიც მდებარეობენ მთიან რაიონებში ან პატარა კუნძულებზე. ეს ნიშნავს,რომ ღვინის ნაწილი პირდაპირ მწარმოებლიდან მომხმარებელთან მოდის. ზოგჯერ დამოუკიდებელი მწარმოებლები, კოოპერატივები და კერძო ფირმები იკავებენ მედიაციას.

ყველაზე ცნობილი ბერძნული ღვინოები: პალინი,პელოპონესისა და სამოსის კუნძულების მუსკატები,მაკედონიის წითელი ღვინოები,როდოსის თეთრი ღვინოები,ლინდოსის ადგილობრივი ღვინოები,
კრეტაზე კონტროლირებადი დასახელების ღვინოები და ა.შ.რეცინა, ანუ „ფისოვანი“ ღვინო,რომელსაც არომატიზაციისთვის ემატება ფიჭვის ფისი,ეკუთვნის ორიგინალურ ბერძნულ ღვინოებს.ეს მშრალი თეთრი (ზოგჯერ ვარდისფერი) ღვინო შეადგენს საბერძნეთში მოხმარებული ღვინის 1/5-ს.

საბერძნეთი ყურძნისა და ღვინის პროდუქციის უმსხვილესი ექსპორტიორების ათეულში შედის. ღვინის ექსპორტი 430 ათასი ჰექტოლიტრია,ყურძენი – 605 ათასი ცენტნერი,ქიშმიში – 1000 ათასი ცენტნერი.

იმპორტი უმნიშვნელოა

იმპორტი უმნიშვნელოა და დამოკიდებულია ქვეყნის მოსავალზე. ძირითადი სავაჭრო პარტნიორები ექსპორტის მხრივ: ბენილუქსის ქვეყნები,გერმანია,შვეიცარია,აშშ,საფრანგეთი და ა.შ.

სამეცნიერო- შემეცნებითი მუშაობა საბერძნეთის მეღვინეობისათვის

კვლევით-შემეცნებით მუშაობას ახორციელებს ძირითადად ყურძნის ინსტიტუტი და ღვინის ინსტიტუტი(ათენი), AOI-ის ინსტიტუტი (ქიშმიშის ავტონომიური ორგანიზაცია) პირეოსში,ჩრდილოეთ საბერძნეთის სოფლის მეურნეობის კვლევის ცენტრი, რომელსაც აქვს გენეტიკური მასალის  ბანკი, სადაც ამპელოგენეტიკური მასალა გროვდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით.მევენახეობა-მეღვინეობის პრობლემებს ასევე ეხება საბერძნეთის კოოპერატიული გაერთიანებების ასოციაცია (ათენი).მევენახეობისა და მეღვინეობის პრობლემებს აგვარებენ აგრეთვე საბერძნეთის კოოპერატიული გაერთიანებების ასოციაცია (ათენი) და სხვადასხვა კომერციული ასოციაციები. ქვეყნის გამოჩენილი მეცნიერები: მევენახეობის დარგში-ვ.კრიმბასი,ო.დავიდისი,პ.ლელაკისი,ვ.ლოგოთეტისი,მ.ვლახოსი;მეღვინეობა-გ.გეორგაპულოსი,ს.კურაკუ-დრაკონი.მევენახეობა-მეღვინეობის საკითხებს აშუქებს ჟურნალები :გეორგიკი ერევნა (სოფლის მეურნეობის კვლევა), გეოპონიკა (აგრონომია), გეოტექნიკა (სოფლის მეურნეობა), ეპისტიმონიკე დიმოსიევსის ATE (საბერძნეთის სასოფლო-სამეურნეო ბანკის სამეცნიერო გამოცემები), ინოლოგიკა ქრონიკა (მეღვინეობის ქრონიკა).

რეცინა

ეს უნიკალური ღვინო ცალკე უნდა აღვნიშნოთ . იგი  მხოლოდ საბერძნეთში იწარმოება და მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს.
ტექნოლოგიაში არ შევალთ, მხოლოდ აღვნიშნავთ, რომ ღვინოს ემატება ფიჭვის ფისი.
გარკვეული ანალოგიაა , მუხის კასრებთან- ორივე შემთხვევაში ღვინო მდიდრდება გარე კომპონენტებით.
საქართველოშიც , ვგონებ იყო რაღაც მსგავსი . ქვევრს ფარავდნენ ხის ნაჭრით , შემდეგ გოზავდნენ (ეხლა მინაა) .
ვიცი რომ არსებობდა ხის შერჩევის წესები. მაგ წყავის ფიცრით დაფარვაზე გამიგია- შეიძლება წყავით დაფარვა თუ არა არ მახსოვს, მაგრამ ნამდვილად იყო რაღაც წეს-გამოცდილება.
იქნებ ვინმემ იცოდეს?

რეზიუმე  (არჩილ შენგელია)

ბერძნული მასალების გაცნობით ადამიანი ვერ  დაიღლება, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენს დიდძალ მასალას გავეცანით ერთადერთ მიზნით – ჩვენთვის გამოსადეგი რაა.
ჩემი მოკრძალებული მოსაზრება ასეთია:
1. საბერძნეთი ჯამში უპერსპექტივოა ქართული ღვინის ექსპორტისათვის , თუმცა ქართული რესტორნები შეიძლება დაინტერესდნენ მცირე მასშტაბებში.
2. საინტერესოა რომ ვენახების ინფრასტრუქტურა ჩვენსას გავს, მაგრამ რაიმე ჩვენთვის სასარგებლო გამოცდილება ვერ შევამჩნიე. ტერასები მესხეთშიც გვაქვს.
3. დაგვაინტერესა ღვინის გაზავების ბერძნულმა ტრადიციამ და ამაში ვხედავთ მარკეტინგულ ნიშას და ამას ცალკე სტატუსს მივუძღვნით.
4. გაგვიძლიერდა მოსაზრება, რომ ჩვენი ღვინის ძირითადი საექსპორტო ბაზარი აქ ჩამოსული ტურისტი იქნება მუდამ. დიახ, ტურისტზე  რეალიზაცია ექსპორტად მიგვაჩნია.
5. კიდევ ერთხელ გავიზრეთ ქვევრების როლი და იმ მეღვინეების ღვაწლი, რომლებმაც მიუხედავად ზეწოლისა, ეს ნიშა არ დათმეს და საერთაშორისო ბრენდად გვაქციეს. ქვევრი-დიდი მარკეტინგული რესურსია
6. თუ ამ სტატიას ვინმე წაიკითხავს , პუნქტ რეცინას მიაქციოს ყურადღება. იქნებ რამე ვიპოვოთ ამის მსგავსი ჩვენს მდიდარ წარსულში.

სოციალური ქსელებში

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pCY8PSvEAbjRsDuzB3EJfjmPNorZiUup1MFd6seqY2oeBT2qkASMsfNrsiHmpQGDl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZX9myEs8eGb5KB7spaF5tkJost0zUP3RaE1pshIFVXOtC5r6prH7qyvLq6HZnyxEUssZdjei8QUzXTFVq_uxHrtaheKnD0rHLqudEXgtNCvLx2V0nxbkGK3qCW0_1YCNE–ZzIuKH4D3CFBYHUkefS6&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CQEX36zra4SMAJ1DTeH8Kgy6JWvvGgqNQTg2WMYPtvov5JYb791eAH5ANAPkMi3Nl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZXt4KU2enNg8JBg-YGQZ6E45nZTxVz-8mZt77VtWugr_jOPY3U_Grr3If3TK47F1M5IoK0VCDvDq5p_CPfb4s0Kb3W8wBDbeqJwfPplnvIGt5h9JrRIjfZ6lhhQuPiyNMFKyd1bH49aI0Y97Npj_bsfMONRyP41jH4JrK1mhngfScdTNC2Wc7q56OZMB8-yS74&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NX2AKG668ZxpaArbCeTQtDB8J9fAkRuziw4Gzokc9EVLmD8RNBNDSFxCzoDxH1Tdl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZVwBmnm6fNOa7nNyqvd9JSyNdZsJnYiKD0ktnhdGrSUYdDo0q1IrkQmwibbP5VysOTznUTzzPUgf86knfYNgb3auwmJJspyTqlIrpf8rFOqJgmzXfRzoGrcJWXxsNIFyXJpZjTUoj_Cp0iwhITXrUK-&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02v9Cm3qxnfg77yi6X6ycDxetQBrVQEFruFPaGbVHTcTWNgfoktqbXYWZe2z3NrMHtl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZXZi6KvTrIyHAEQad0Nl0_poeXWDB_AE5z9F0-E48g8mTe4_du9PwOoKdfaS-CLSW6lVm-wQe-qBH8oEHBbSbI3HakT8HVmTGceJhGCM9VAiPv9om8Bk_TSYGPe0im7KzRg0EvQfTZg1eKT0BRkN90l&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aymmgXfWVKA7tF7c5GpUWmsgoSWmNqXSYLeT84CbgkQb9qkXXCpRKgz1YRx8mijpl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZVHJlMbl_YsNguqF_pwCkaotVc9eJRRCBRovBpa0B_FVacM9aQPS0QIn_CuzhoaqcVQNPU2q2yC6zQkP3haLLYXqoSMTRzK0aoqgwOuZmGvO0XRmHsjCyBrVZ7G1JH7uQBA1hJg6Nt5q60u6-hYNtvOqz7Oyyr-G0T55WShbcsYn9TLhdfDfLb5Lh8kMjpZ0w8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=pfbid0TNEh38XkgcqbvzQGTWr83BPbLiveBhbVtoWAgj9RpM26DkoH4Y4s9yjBSaUZtpmJl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZV8joGtxrc3ebAQU9du2LHKtSfmSgDqsKgxmJM54sjEiLrvYWQywVFhLqObuyLbqfa_WXrkj56Ai1-6szfyUDXSuGedrtT7vLpafNUdNlPLo_T43uB5N6QygbFkRldxekVkKUy0w5J2xyVBtYlNL-WijbHaEXDkXCSgkzrERayLzAiH2lvVlsmG5X_5JxGd05A&__tn__=%2CO%2CP-R