🎓 არჩილ შენგელია . მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

არჩილ შენგელია . მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი .
ჩვენ ვცდილობთ აქ თავი მოვუყაროთ ტერმინებს, რომლებიც მეღვინეობის სფეროში ბიზნეს-გეგმების მომზადებისას წარმოჩინდა საქართველოში,
სამხრეთ აფრიკაში, კარიბის ზღვის ქვეყნებში , თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში . გვესმის , რომ ამგვარი მიდგომა არატრადიციულია, მაგრამ საერშაშორისო კონკურენციის პირობებში ამგვარ ტერმინებსა და მიდგომებს ვერ გავექცევით.
მეღვინეობის სფეროში ბიზნეს-გეგმების მოსამზადებლად შეგიძლიათ მოგვმართოთ Viber 577 27 27 41

              A_Z

ა  – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. Appellation d’Origine Contrdlie
 2. აბრიკოტინი
 3. აბსენტი
 4. აგნესი
 5. აგრესიული ღვინო
 6. ავიცენას რჩევა ღვინის შესახებ
 7. ავტოლიზი
 8. აისვაინი
 9. აკვავიტი
 10. ალკოჰოლი ან ალკოჰოლის შემცველობა
 11. ალკოჰოლური დუღილი
 12. ამარონი
 13. ამერიკის  შეერთებული შტატების ღვინის ბაზრის მთავარი ოპერატორები
 14. ამერიკული ღვინის რეგიონი
 15. ამილის ღვინო
 16. ამონტილადო
 17. ანგარიშფაქტურა invoice
 18. ანგარიშფაქტურების დისკონტირება
 19. ანგოსტურა
 20. აპელაცია
 21. აპერიტივი
 22. აპეროლი
 23. არაკი
 24. არასაკმარისი კაპიტალიზაცია
 25. არმაზი
 26. არმანიაკი
 27. ასამბლიაჟი
 28. ასზუ
 29. ასტი
 30. ატრიბუტული მოგება
 31. აუსლესი
 32. აქროლადი მჟავიანობა
 33. აპერიტივი ფურშეტზე
 34. ალკოჰოლიანი სასმელები ფურშეტზე
 35. აქროლადი მჟავიანობა
 36. აქტივები
 37. აქტივები
 38. აქციების საბაზრო კაპიტალიზაცია
 39. აქციოენრული კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია

ბ  – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ბალზამის სოუსი
 2. ბარიკები
 3. ბლან დე ბლანი
 4. ბოტრიტი
 5. ბრეტანომიცესი

გ   – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. გვირგვინის მართვა
 2. გლინტვეინი
 3. გროგი ფურშეტისათვის
 4. გოგირდი
 5. გოგირ
 6. გოგირდწყალბადი
 7. გოგირრდის დიოქსიდის საერთო მასური კონცენტრაცია
 8. გრანტი

დ  – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 

 1. დაბერება
 2. დაზუსტება
 3. დაჟანგვა
 4. დაძმარება
 5. დახურული მარანი
 6. დეკალიტრი
 7. დეკანტაცია

ე  – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ეთილაცეტატი
 2. ენოთერაპია
 3. ექსტრაქცია
 4. ეშელ დე კრუ

 ვ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ვეგეტატიური ტონი
 2. ვორტი


ზ  – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. თაგვი

თ  – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. თეთრი ღვინო ფურშეტზე
 2. თეთრი შავიდან

ი  – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. იაპონიის ღვინის ბაზრის მთავარი ოპერატორები
 2. იზაბელა, ადესა
 3. იმერული ვაზის ჯიშები
 4. ინოვაცია

 კ  – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. კაუდალი
 2. კანონი ალკოჰოლი შესახებ
 3. კლასიკო
 4. კლონი
 5. კორპის სუნი
 6. კრიოგენული ექსტრაქცია
 7. კრუშონი ალკოჰოლით ფურშეტისათვის  
 8. კოქტეილები ფურშეტის ფორმატში
 9. კუპაჟი

ლ  – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

მ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. მარტინი ფურშეტისათვის 
 2. მალოლაქტიკური დუღილი
 3. მარანი
 4. მაღალი ექსპრესიულობა
 5. მეზოკლიმატი
 6. მერკაპტანი
 7. მეღვინეობის პროდუქტის გატანა ბაზარზე
 8. მეღვინეობის უძრავი ქონების გაყიდვა
 9. მიკრობიოლოგია
 10. მიკროკლიმატი
 11. მოკლე სადღეგრძელოები სხვადასხვა ხალხში
 12. მშრალი ღვინის მასალა
 13. მუხა

ნ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ნარჩენი შაქარი
 2. ნაფერები ღვინო
 3. ნახშირბადის მაცერაცია

 

 

ო – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ობის და შმორის ტონი
 2. ორგანოლეპტიკური მეთოდი

პ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. პოლონეთის ღვინის ბაზრის მთავარი ოპერატორები
 2. პუნში 
 3. პრედიკატი

ჟ 

რ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. რექტიფიკაცია
 2. რკინის კასი
 3. რუსეთის ღვინის ბაზრის მთავარი ოპერატორები
 4. რუსეთის ღვინის ბაზრის სტრუქტურა მწარმოებელი ქვეყნების მიხედვით
 5. რძემჟავა ტონი
 6. საკულტო ღვინოები

ს – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. სანგრია
 2. საძირე
 3. საცობის ტონი
 4. სეპაჟი
 5. სიძველის ტონი
 6. სოლერა
 7. სპირტის სახეები
 8. სრული ღვინო
 9. სტიროლი

ტ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ტიტრული მჟავიანობა
 2. ტრადიციული მეთოდი

უ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. უკრაინის ღვინის ბაზრის მთვარი ოპერატორები
 2. უტა

ფ- არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ფრანჩაიზი
 2. ფასი და საფასო პოლიტიკა მეღვინეობის ბიზნესგეგმებში
 3. ფილოქსერა
 4. ფილტრაცია

ქ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ქვეყნები ღვინის მოხმარების მიხედვით

ღ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ღვინით მკურნალობა
 2. ღვინის გასაღების არხები
 3. ღვინის დაავადება
 4. ღვინის ზადი
 5. ღვინის მოხმარება იაპონიაში
 6. ღვინის მოხმარება იაპონიაში მწარმოებელი ქვეყნების მიხედვით
 7. ღვინის ფაქტობრივი სპირტშემცველობა
 8. ღვინის ქარხნების აპარატურისა და მოწყობილობების მწარმოებლები
 9. ღვინის შაქრიანობა
 10. ღვინო და დაებერების პროესი
 11. ღვინოთერაპიის კოსმეტოლოგიური თვისებები
 12. ღია მარანი

ყ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. შამპანურის მეთოდი
 2. შატო
 3. ყურძნის ფხვნილი

შ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. შამპანური ფურშეტზე
 2. შეკრება
 3. შემაგრებული ღვინო
 4. შერევა
 5. შერის საფუარი
 6. ჩასმა

ჩ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ჩალის ღვინო
 2. ჩასმა
 3. ჩაპტალიზაცია
 4. ჩინეთის ღვინის ბაზრის იმპორტიორები
 5. ჩინეთის ღვინის ბაზრის მთავარი ოპერატორები

ც – 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება 577 235 400

 1. ცივი დუღილი

ძ – 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება 577 235 400

 1. ძმარმჟავა
 2. ჯიშური ღვინო

წ – 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება 577 235 400

 1. წითელი ღვინო  ფურშეტზე 

ჭ – 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება 577 235 400

ხ – 1001 საგრანტო ბიზნეს გეგმა -თა მომზადება 577 235 400

ჯ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

ჰ – არჩილ შენგელია. მეღვინეობის თანამედროვე ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი.

 1. ჰექტოლიტრი
 2. ჰიბრიდი
 3. ჰიბრიდის ტონი