ღვინის ექსპორტი პოსტების ანოტაციები

1. ჩინეთი

1.1

❁ თუკი #ღვინოს #ჩინეთში #ყიდით ან #აპირებთ #ღვინის #ჩინეთში #გაყიდვას – უცილებელია თქვენი ღვინო ჩინურ აპლიკაციებში შეიტანოთ.

#ჩინეთში #ღვინის #მესამედი #ონლაინ #იყიდება
#ჩინეთში 710 #მილიონი #ონლაინ #მყიდველია

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0crySx1ayyx1YQ9TULwRyoYe6vgKXg5gEmXqnymcGyWjEWGdsct5545nsMkm1mbLkl&id=100069701027965

1.2

❁ #როგორ #გავყიდოთ #ღვინო #ჩინეთში
❁ თუკი ღვინოს ჩინეთში ყიდით აუცილებელია თქვენი ღვინო #ჩინურ #აპლიკაციებში შეიტანოთ.
✻ საერთო ჯამში, ჩინეთში 70-მდე #ღვინის #იმპორტიორია , რომელთა წლიური შემოსავალი 5 მილარდ აშშ დოლარზე მეტია.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0itfWgxFLd5VbfsDMYV2M3vSaexwNX386dvvRUsLCpVd4JALsmSmTK1a7hCCchawYl&id=100069701027965

საბერძნეთი (ვახვინო)

2.1

ფეის- სტატუსების ციკლი #საბერძნეთის #მეღვინეობის შესახებ , არჩილ შენგელიას სტატიის ბაზაზე , პროექტ “ვახვინოს” ფარგლებში .
როგორი სტრუქტურა აქვს #საბერძნეთის მეღვინეობას და მენეჯმენტისა და მარკეტინგის  თვალსაზრისით რა გამოცდილება შეიძლება გამოგვადგეს ?
სრულად იხილეთ სტატია >
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pCY8PSvEAbjRsDuzB3EJfjmPNorZiUup1MFd6seqY2oeBT2qkASMsfNrsiHmpQGDl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZX9myEs8eGb5KB7spaF5tkJost0zUP3RaE1pshIFVXOtC5r6prH7qyvLq6HZnyxEUssZdjei8QUzXTFVq_uxHrtaheKnD0rHLqudEXgtNCvLx2V0nxbkGK3qCW0_1YCNE–ZzIuKH4D3CFBYHUkefS6&__tn__=%2CO%2CP-R

2.2 

ფეის- სტატუსების ციკლი #საბერძნეთის #მეღვინეობის შესახებ , არჩილ შენგელიას სტატიის ბაზაზე , პროექტ “ვახვინოს” ფარგლებში .
◆ საბერძნეთიდან ღვინის იმპორტი იმპორტი უმნიშვნელოა .
◆ რატომ?
◆ სრულად იხილეთ >
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CQEX36zra4SMAJ1DTeH8Kgy6JWvvGgqNQTg2WMYPtvov5JYb791eAH5ANAPkMi3Nl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZXt4KU2enNg8JBg-YGQZ6E45nZTxVz-8mZt77VtWugr_jOPY3U_Grr3If3TK47F1M5IoK0VCDvDq5p_CPfb4s0Kb3W8wBDbeqJwfPplnvIGt5h9JrRIjfZ6lhhQuPiyNMFKyd1bH49aI0Y97Npj_bsfMONRyP41jH4JrK1mhngfScdTNC2Wc7q56OZMB8-yS74&__tn__=%2CO%2CP-R

2.3 

ფეის- სტატუსების ციკლი #საბერძნეთის #მეღვინეობის შესახებ , არჩილ შენგელიას სტატიის ბაზაზე , პროექტ “ვახვინოს” ფარგლებში .
◆ საბერძნეთი ღვინის წარმოებაში მსოფლიოში მე-12 ადგილზეა.საბერძნეთში მეღვინეობის მრეწველობა ამუშავებს კულტივირებული საღვინე ჯიშის ყურძნის დაახლოებით 50%-ს,დანარჩენი მიდის სახლის მეღვინეობაზე.
◆ სრულად იხილეთ >
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NX2AKG668ZxpaArbCeTQtDB8J9fAkRuziw4Gzokc9EVLmD8RNBNDSFxCzoDxH1Tdl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZVwBmnm6fNOa7nNyqvd9JSyNdZsJnYiKD0ktnhdGrSUYdDo0q1IrkQmwibbP5VysOTznUTzzPUgf86knfYNgb3auwmJJspyTqlIrpf8rFOqJgmzXfRzoGrcJWXxsNIFyXJpZjTUoj_Cp0iwhITXrUK-&__tn__=%2CO%2CP-R

2.4

ფეის- სტატუსების ციკლი #საბერძნეთის #მეღვინეობის შესახებ , არჩილ შენგელიას სტატიის ბაზაზე , პროექტ “ვახვინოს” ფარგლებში .
◆ საბერძნეთის ადგილი მსოფლიოს ღვინის წარმოებაში
◆ საბერძნეთი ღვინის წარმოებაში მსოფლიოში მე-12 ადგილზეა
◆ სრულად იხილეთ >
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02v9Cm3qxnfg77yi6X6ycDxetQBrVQEFruFPaGbVHTcTWNgfoktqbXYWZe2z3NrMHtl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZXZi6KvTrIyHAEQad0Nl0_poeXWDB_AE5z9F0-E48g8mTe4_du9PwOoKdfaS-CLSW6lVm-wQe-qBH8oEHBbSbI3HakT8HVmTGceJhGCM9VAiPv9om8Bk_TSYGPe0im7KzRg0EvQfTZg1eKT0BRkN90l&__tn__=%2CO%2CP-R

 

2.5

ფეის- სტატუსების ციკლი #საბერძნეთის #მეღვინეობის შესახებ , არჩილ შენგელიას სტატიის ბაზაზე , პროექტ “ვახვინოს” ფარგლებში .
◆ ჯიშების განაწილება საბერძნეთის მეურნეობებში
◆ სრულად იხილეთ >
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aymmgXfWVKA7tF7c5GpUWmsgoSWmNqXSYLeT84CbgkQb9qkXXCpRKgz1YRx8mijpl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZVHJlMbl_YsNguqF_pwCkaotVc9eJRRCBRovBpa0B_FVacM9aQPS0QIn_CuzhoaqcVQNPU2q2yC6zQkP3haLLYXqoSMTRzK0aoqgwOuZmGvO0XRmHsjCyBrVZ7G1JH7uQBA1hJg6Nt5q60u6-hYNtvOqz7Oyyr-G0T55WShbcsYn9TLhdfDfLb5Lh8kMjpZ0w8&__tn__=%2CO%2CP-R

2.6 

ფეის- სტატუსების ციკლი #საბერძნეთის #მეღვინეობის შესახებ , არჩილ შენგელიას სტატიის ბაზაზე , პროექტ “ვახვინოს” ფარგლებში .
◆ ვენახების სტრუქტურა საბერძნეთში
◆ საბერძნეთში 400 000-ზე მეტი ვენახის მეურნეობაა , ძირითადად მცირე (0,1-დან 2,9 ჰექტარამდე),რომელშიც კონცენტრირებულია ვენახების მთლიანი ფართობის 88%;
ასევე არის უფრო დიდი მეურნეობებიც(12 ჰექტარამდე).
◆ სრულად იხილეთ >
https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=pfbid0TNEh38XkgcqbvzQGTWr83BPbLiveBhbVtoWAgj9RpM26DkoH4Y4s9yjBSaUZtpmJl&id=100085001064609&__cft__[0]=AZV8joGtxrc3ebAQU9du2LHKtSfmSgDqsKgxmJM54sjEiLrvYWQywVFhLqObuyLbqfa_WXrkj56Ai1-6szfyUDXSuGedrtT7vLpafNUdNlPLo_T43uB5N6QygbFkRldxekVkKUy0w5J2xyVBtYlNL-WijbHaEXDkXCSgkzrERayLzAiH2lvVlsmG5X_5JxGd05A&__tn__=%2CO%2CP-R

3 აისვაინი

❖ ღვინო #აისვაინი ისეთი ვაზისაგან მზადდება #ჩამოთოვლის შემდეგ რომ მოკრიფეს.
❖ ეს ძალიან ძვირიანი ღვინოა .

❖ გაეცანით ინფორმაციაა გაშეარებულ სტატიაში.

❖ ჩვენ ვგეგმავთ საქართველოში ეს რესურსი შევისწავლოთ და ინფორმაცია მივაწოდოთ ინვესტორებს.
❖თუკი თქვენ გაქვთ ამგვარი ვენახი (სადაც დათოვლამდე შეიძლება მტევნის ვაზზე შეტოვება) ან გაქვთ მოსაზრებები / ინფორმაცია , გთხოვთ ჩაწეროთ კომენტარებში.აქ > https://www.facebook.com/groups/392403101706721/posts/1316414012638954/?__cft__[0]=AZV-2ruWqWJsyqTKPSiiJGup8HKNnNFVmhVrPVFKq6k5_l2A3WKSK-1V49wlKsb5IqEhF03ID66i1uQbR-Xg3QyYXBG1G-4wkQXM0okgPCjFa0fT5crvlwU3ouYE91vJqX-qoZLZEKBPIjoKq4Eatfc5XmG7R2AhdTO-98HMDOneQQ&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XVXnReBay1h8korEJ5CNWCdcBNUmHHaerbNGDE7Xjf5fNajBupEvA2Xkcha7Qq9Hl&id=100092881352590&__cft__[0]=AZW0zyCWHi89D4cq6ndmyWldrfAw3RSYKJCQvfGjMmd1uUHtMqvh9ZtMD-BqB3Vmv4FjaiAIS2zXxXTqbEU8yn6AWUbZVBIi9iLhMrYnscN1r14lfdlB5Regp5bNKngo0QOCUrT88jvqpoO2WGlHbKj7s-HtVR3AXJBtuzJPso9dYdfxTcIK_hn3mTjtx69WWtAcstfu4xFQovlgiJclpYOM&__tn__=%2CO%2CP-y-R