Archil Shengelia's IT-project For Georgian food business

The site has been prepared within the framework of Archil Shengelia's project "For Georgian Food Business". 4 web-sites and about 500 pages have been launched on social networks within the framework of the project; 2 international application is being prepared.

განათავსეთ ინფორმაცია თქვენი რესტორნის შესახებ

უცხოეთში არსებული 3 000 -ზე მეტი ქართული რესტორნები, ქართული ღვინის პროპაგანდისტები და შემსყიდველები არია. ჩვენ ვქმნით მათ კატალოგს და ბევრი მათგანი უკვე თანამშრომლობს ჩვენს საიტთან. ეს კარგი შანსია მცირე მარნებისათვის.

Read More

გააცანით თქვენი ღვინო რესტორნებს, მაღაზიებს ...

კატალოგით სარგებლობენ უცხოელი და ქართველი რესტორნები, დისტრიბუტორები, ბროკერები, დილერები, კოლექციონერები ექსპერტები და რაც მთავარია - საერთაშორისო კატალოგები და აპლიკაციები. ვიწვევთ მცირე მარნებს

Read More

მიიღეთ მონაწილეობა მცირე მარნების ღვინის ფესტივალებში

მსოფლიოს დიდ ქალაქებში, სადაც ქართული რესტორნებია, უცხოელ ექსპერტებთან ერთად, მცირე მარნებისათვის ტარდება ქართული ღვინის მინი-ფესტივალები. ეს ლოკალური ღონისძიებებია პოტენციური შემსყიდველებისათვის ამ ქალაქებიდან.

Read More

ქვევრის ღვინის ტექნოლოგია

ქვევრის ღვინის ტექნოლოგია, როგორც ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი. ქვევრის ღვინოს შეგვიძლია ქართველთა იდენტობის სიმბოლოც ვუწოდოთ, ვინაიდან ეს ტექნოლოგია ისეთივე ძველია, როგორც მევენახეობა-მეღვინეობის და ქართული ვაზის წარმოშობის ისტორია. ქართულმა მეღვინეობამ ათასწლეულებს გაუძლო და კაცობრიობას დღემდე შეუნარჩუნა ქვევრში ღვინის დაყენების მეთოდი, რომელსაც იუნესკომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა 2013 წელს. ამ აღიარებამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ქვევრის

Read More

ქართული ღვინის გზა

ქართული ღვინის გზა. ღვინის ისტორია მას შემდეგ დაიწყო, რაც ადამიანმა ვაზის ნაყოფი გასინჯა და მისი გემოვნური თავისებურებების ხიბლი გაიგო. ეს დაახლოებით 10 000 წლის წინ იყო, როდესაც ბოლო გამყინვარება დამთავრდა და ის კლიმატი ჩამოყალიბდა, რაც დღეს დედამიწაზეა. როცა ადამიანმა ვაზის ნაყოფის დადუღების პროცესი აღმოაჩინა, ტყეში მისი მოპოვების ნაცვლად, ვაზი თავის საცხოვრებელთან ახლოს გადმოიტანა. გვაქვს ველური

Read More

ღვინის ტურიზმი და მისით გამოწვეული კეთილდღეობა 

ღვინის ტურიზმი და მისით გამოწვეული კეთილდღეობა. არავისთვის არის უცნობი, რომ საქართველოში ჩამოსული ტურისტების თითქმის 100% ერთხელ მაინც სინჯავს ღვინოს და ჩვენც როგორც სერვიტორებს ერთხელ მაინც მიგვყავს დესგუსტაციაზე, მიუხედავად იმისსა რა ტიპის ტურისტია. ტურისტი რომელსაც აინტერესებს მხოლოდ არქიტექტურა ან ისტორია, ან კულტურა ერთხელ მაინც აქვს ყური მოკრული ქართული ღვინის შესახებ და სურვილი უჩნდება მისი გასინჯვის. სწორედ

Read More

ღვინის ტურიზმის ბიზნესი

ღვინის ტურიზმის ბიზნესი. ღვინის ტურიზმის ბიზნესის განვითარება. ღვინის ტურიზმის ისტორია მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება, როდესაც ვიზიტორების მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის ვენახების მონახულება მოგზაურობის ნაწილად იქცა. მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს კი ღვინო გახდა მიმზიდველი ფაქტორი ტურისტული პაკეტების შემუშავებისას, ისეთი ქალაქებისათვის, როგორებიცაა: ტოსკანა (იტალია), ალსასი, ბორდო, ბურგუნდი, შამპანი (საფრანგეთი), რაინის ველი (გერმანია) და დურო ველი (პორტუგალია) (Trišić et

Read More

საქართველოს ღვინის ტურიზმი

საქართველოს ღვინის ტურიზმი: ტერიტორიების ბრენდის შემუშავების პოტენციალი ჯერ კიდევ 1993 წელს დ. ჰაიდერის, ფ. კოტლერის და ი. რეინის წიგნში „ტერიტორიის მარკეტინგი“ მოცემული იყო კონცეფცია, რომ თანამედროვე მსოფლიოში მოქალაქეები ხდებიან მომხმარებლები, ხოლო ტერიტორიები (ქალაქები, ქვეყნები, რეგიონები) – არის პროდუქტი. იმისათვის, რომ ერთიანი იდეა გაიტანო ბაზარზე, საჭიროა მისი ცალკეული ნაწილების განვითარება. ამ შემთხვევაში საქართველოს ღვინის ტურიზმი არის

Read More

ბიომევენახეობა

ბიომევენახეობა – ღვინის დაყენების ახალი მიმართულება. ბოლო დროს ძალიან პოპულარული გახდა ბიო (ნატურალური პროდუქტების) წარმოება.ეს მეღვიენობა-მევენახეობასაც შეეხო. ბევრი ადამიანი ანიჭებს უპირატესობას ბუნებრივ, ორგანულ პროდუქტებს. დღევანდელ დღეს, ნატურალური ღვინო ბევრად უფრო ფასდება. ბიოვენახად ითვლება ვენახი, სადაც არ გამოიყენება ძლიერმოქმედი შხამები, ჰერბიციდები და მინერალური სასუქები. თუმცა არსებობს სპეციალური ალტერნატიული ბიომეთოდები, რომლითაც ხდება ვენახის მოვლა-დამუშავება. მიუხედავად იმისა, რომ

Read More

საქართველოს მარნები

საქართველოს მარნები: თავისებურებანი რეგიონის მიხედვით  საქართველოს ღვინის წარმოების ერთ-ერთი უნიკალური მახასიათებელი ქართული ტრადიციული მარნები, რომლებიც მოწყობისა და არქიტექტურის თვალსაზრისით ძალზე მრავალფეროვანია. აქ მხარეებისა თუ კუთხეების მიხედვით იცვლება მისი მოწყობის სისტემა. იგი შეიძლება იყოს ნაშენი, როგორც ქვითკირით, ასევე ფიცრით. იმერეთში კი ხშირად შევხვდებით ისეთ ჭურისთავებს, რომელთაც საერთოდ არ გააჩნიათ რაიმე ნაგებობა. ასეთ შემთხვევაში ქვევრები პირდაპირ ღია

Read More

ქართული ტრადიციული სუფრა

ქართული ტრადიციული სუფრა. გარკვეულწილად საქართველოს უკვე ჩამოყალიბებული აქვს სტუმართმასპინძლობის იმიჯი, ხოლო ქართულ სუფრაზე სტუმრები ლაპარაკობენ აღტაცებით. აღსანიშნავია, რომ ქართული სუფრის ტრადიცია შესულია საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში. ქართული სუფრა და მისი შემადგენელი ძირითადი ელემენტები – შემავალი თამადა და სადღეგრძელოები, უკვე ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობაა და ქართველობის ერთ- ერთი ძლიერი საიდენტიფიკაციო ნიშანი. ეს საკითხი არის საკმაოდ

Read More

ქვევრის ღვინო

ქვევრის ღვინო

ქვევრის ღვინო და ქვევრის ტრადიცია საქართველოში. ქვევრის ისტორია ათასწლეულების წინ დაიწყო. საქართველოში ამ ჭურჭელს ძირძველი ხანიდან აქვს ფესვები გადგმული. იგი უმთავრეს მოდელს წარმოადგენს ღვინის დაყენების ტრადიციათა შორის. ჩვენში მას ადრეულ პერიოდში სხვადასხვა დანიშნულებით იყენებდნენ. მაგალითად მარცვლეულის, თაფლის, ხილის, მწნილეულის, ყველის და სხვ. შესანახად. თუმცა ის უმთავრესად მაინც ღვინის შესანახი ჭურჭელია. საქართველოში აღმოჩენილია უძველესი ქვევრ-სამარხებიც, რომლის

Read More

ქართული ღვინის წარმოების უნიკალური თავისებურებანი

ქართული ღვინის წარმოების თავისებურებანი. დღევანდელ დღეს, ტერიტორიები იძულებული არიან იყვნენ კონკურენტუანარიანი როგორც მსოფლიო, ასევე შიდა ბაზარზე. ტერიტორები იზიდავენ სპეციალისტებს, ინვესტიციებს, ტურისტებს, და ამიტომ, მათი ამოცანაა წარმოადგინონ ბაზარზე „რაღაც შესანიშნავი და უნიკალური“ (Котлер, Асплунд, Рейн & Хайдер, 2005) ამან უნდა დაეხმაროს ტერიტორიას დაიმკვიდროს ბაზარზე ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი და შეიქმნას პოზიტიური იმიჯი. მაშასადმე, ბრენდის ფორმირებისთვის მნიშვნელოვან როლს

Read More

English English Georgian Georgian