ენოთერაპია , ენომედიცინა

ენოთერაპია ღვინით მკურნალობას ნიშნავს . ეს სფერო სწრაფად განვითარდა მთელ მსოფლიოში და საკმაოდ დიდ შემოსავლებს იძლევა. საქართველოში არის ენომედიცინის დიდი ისტორიული ტრადიციები და პირობები მის ასაღორძინებლად.  გთავაზობთ საინვესტიციო, საკრედიტო , საგრანტო ბიზნეს-გეგმების მომზადებას ამ მიმართულებით.
ქვემოთ თავმოყრილია ენოთერაპიის სფეროში საინტერესო სტატიების ლინკები. თუკი ამ მიმართულებით ხართ დაინტერესებულნი გაეცანით ამ სტატიებს.

ენოთერაპია

  1. ენოთერაპია  საქართველოში . ისტორიული წიაღსვლა 
  2. .

ენომედიცინა საქართველოში