Category Archives: ღვინის ტურიზმი

ღვინის კრუიზი

ღვინის კრუიზი – „ახალი ტრენდი“. ღვინის კრუიზი სრულიად ახალი პროდუქტი და მომსახურებაა, რომელიც გულისხმობს ბორტზე ღვინის დეგუსტაციას/დაჭაშნიკებას, სანაპიროზე საუკეთესო ღვინოების დაგემოვნებას, გურმანებს, რომლებსაც ვახშამზე საუცხოო ღვინოების დეგუსტაციას უწყობენ. ამგვარი კრუიზი საუკეთესო საშუალებაა მსოფლიოს მეღვინეობის ქვეყნებისა და ქალაქების გასაცნობად. ის აერთიანებს ღვინის სასტუმროებს/შატოებს, ღვინის მარნებს, გოლფის კურორტებს, ღვინის სპის კურორტებს, ადგილობრივ რესტორნებს და ასე შემდეგ. სეგმენტი

Read More

ღვინის ტურიზმი და მისით გამოწვეული კეთილდღეობა 

ღვინის ტურიზმი და მისით გამოწვეული კეთილდღეობა. არავისთვის არის უცნობი, რომ საქართველოში ჩამოსული ტურისტების თითქმის 100% ერთხელ მაინც სინჯავს ღვინოს და ჩვენც როგორც სერვიტორებს ერთხელ მაინც მიგვყავს დესგუსტაციაზე, მიუხედავად იმისსა რა ტიპის ტურისტია. ტურისტი რომელსაც აინტერესებს მხოლოდ არქიტექტურა ან ისტორია, ან კულტურა ერთხელ მაინც აქვს ყური მოკრული ქართული ღვინის შესახებ და სურვილი უჩნდება მისი გასინჯვის. სწორედ

Read More

ღვინის ტურიზმის ბიზნესი

ღვინის ტურიზმის ბიზნესი. ღვინის ტურიზმის ბიზნესის განვითარება. ღვინის ტურიზმის ისტორია მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება, როდესაც ვიზიტორების მიერ ადგილობრივი მოსახლეობის ვენახების მონახულება მოგზაურობის ნაწილად იქცა. მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს კი ღვინო გახდა მიმზიდველი ფაქტორი ტურისტული პაკეტების შემუშავებისას, ისეთი ქალაქებისათვის, როგორებიცაა: ტოსკანა (იტალია), ალსასი, ბორდო, ბურგუნდი, შამპანი (საფრანგეთი), რაინის ველი (გერმანია) და დურო ველი (პორტუგალია) (Trišić et

Read More

საქართველოს ღვინის ტურიზმი

საქართველოს ღვინის ტურიზმი: ტერიტორიების ბრენდის შემუშავების პოტენციალი ჯერ კიდევ 1993 წელს დ. ჰაიდერის, ფ. კოტლერის და ი. რეინის წიგნში „ტერიტორიის მარკეტინგი“ მოცემული იყო კონცეფცია, რომ თანამედროვე მსოფლიოში მოქალაქეები ხდებიან მომხმარებლები, ხოლო ტერიტორიები (ქალაქები, ქვეყნები, რეგიონები) – არის პროდუქტი. იმისათვის, რომ ერთიანი იდეა გაიტანო ბაზარზე, საჭიროა მისი ცალკეული ნაწილების განვითარება. ამ შემთხვევაში საქართველოს ღვინის ტურიზმი არის

Read More

საქართველოს მარნები

საქართველოს მარნები: თავისებურებანი რეგიონის მიხედვით  საქართველოს ღვინის წარმოების ერთ-ერთი უნიკალური მახასიათებელი ქართული ტრადიციული მარნები, რომლებიც მოწყობისა და არქიტექტურის თვალსაზრისით ძალზე მრავალფეროვანია. აქ მხარეებისა თუ კუთხეების მიხედვით იცვლება მისი მოწყობის სისტემა. იგი შეიძლება იყოს ნაშენი, როგორც ქვითკირით, ასევე ფიცრით. იმერეთში კი ხშირად შევხვდებით ისეთ ჭურისთავებს, რომელთაც საერთოდ არ გააჩნიათ რაიმე ნაგებობა. ასეთ შემთხვევაში ქვევრები პირდაპირ ღია

Read More

ქართული ტრადიციული სუფრა

ქართული ტრადიციული სუფრა. გარკვეულწილად საქართველოს უკვე ჩამოყალიბებული აქვს სტუმართმასპინძლობის იმიჯი, ხოლო ქართულ სუფრაზე სტუმრები ლაპარაკობენ აღტაცებით. აღსანიშნავია, რომ ქართული სუფრის ტრადიცია შესულია საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში. ქართული სუფრა და მისი შემადგენელი ძირითადი ელემენტები – შემავალი თამადა და სადღეგრძელოები, უკვე ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობაა და ქართველობის ერთ- ერთი ძლიერი საიდენტიფიკაციო ნიშანი. ეს საკითხი არის საკმაოდ

Read More

ქვევრის ღვინო

ქვევრის ღვინო

ქვევრის ღვინო და ქვევრის ტრადიცია საქართველოში. ქვევრის ისტორია ათასწლეულების წინ დაიწყო. საქართველოში ამ ჭურჭელს ძირძველი ხანიდან აქვს ფესვები გადგმული. იგი უმთავრეს მოდელს წარმოადგენს ღვინის დაყენების ტრადიციათა შორის. ჩვენში მას ადრეულ პერიოდში სხვადასხვა დანიშნულებით იყენებდნენ. მაგალითად მარცვლეულის, თაფლის, ხილის, მწნილეულის, ყველის და სხვ. შესანახად. თუმცა ის უმთავრესად მაინც ღვინის შესანახი ჭურჭელია. საქართველოში აღმოჩენილია უძველესი ქვევრ-სამარხებიც, რომლის

Read More

ქართული ღვინის წარმოების უნიკალური თავისებურებანი

ქართული ღვინის წარმოების თავისებურებანი. დღევანდელ დღეს, ტერიტორიები იძულებული არიან იყვნენ კონკურენტუანარიანი როგორც მსოფლიო, ასევე შიდა ბაზარზე. ტერიტორები იზიდავენ სპეციალისტებს, ინვესტიციებს, ტურისტებს, და ამიტომ, მათი ამოცანაა წარმოადგინონ ბაზარზე „რაღაც შესანიშნავი და უნიკალური“ (Котлер, Асплунд, Рейн & Хайдер, 2005) ამან უნდა დაეხმაროს ტერიტორიას დაიმკვიდროს ბაზარზე ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი და შეიქმნას პოზიტიური იმიჯი. მაშასადმე, ბრენდის ფორმირებისთვის მნიშვნელოვან როლს

Read More

ღვინის ტურიზმი

ღვინის ტურიზმი – რუბრიკის სარჩევი : ღვინის ტურიზმი და მისი განვითარების ხელშეწყობა (სტატია იხ. ამავე გვერდზე) ტერიტორიის ბრენდინგი ქართული ღვინის წარმოების თავისებურებანი ქვევრის ღვინო და ქვევრის ტრადიცია საქართველოში ქართული ტრადიციული სუფრა  საქართველოს მარნები ბიომევენახეობა საქართველოს ღვინის ტურიზმი ღვინის ტურიზმის ბიზნესი ღვინის ტურიზმი და მისით გამოწვეული კეთილდღეობა  ღვინის კრუიზი ღვინის ტურიზმი და მისი განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები.

Read More

English English Georgian Georgian